Våra tjänster

För att bestämma lämpligaste metoden för fasadtvätt i Stockholm så undersöker vi hur skicket är på fasaden och vad det är som behöver tvättas bort. Vid behov kan vi göra en provtvätt.

Vi tvättar alla typer av fasader som träfasader, stenfasader och putsade fasader.

  • För träfasader tvättar vi oftast med ultrarent vatten genomlöpande borstar av polypropylen och polyester.
  • För stenfasader tvättar vi i de flesta fall med en reverserande dysa och hetvatten med högt tryck.
  • För putsade fasader tvättar vi  med kemikalier följt av en spolning med hetvatten.

Vill du även ha vindskivor, takfot, takutsprång, balkong eller balkongräcke tvättat? Då är det viktigt att vi får veta det i förväg.

Vi erbjuder även klottersanering samt flera olika andra former av sanering.

Vi kan givetvis utföra ett flertal andra metoder inom fasadtvätt, i vissa fall kan man behöva blästra och på okänsliga ytor, typ betong kan man använda sig av sandblästring. Är det däremot känsligare ytor som t e x tegel, kan vi använda oss av isblästring. Isblästring går även att använda inomhus och nära eller på elektronik då isen man blästrar med håller en temperatur på -78 grader, det gör att den förångas när den träffar ytan och lämnar ingen fukt eller spill förutom det man blästrar bort.