Rätt metoder vid fasadtvätt i Stockholm

En fasadtvätt i Stockholm innebär att man tvättar fasaden mekaniskt eller kemiskt rengör, tvättar och behandlar den. Alla fastigheter i Stockholm, stora som små, behöver en fasadtvätt med jämna mellanrum då det är viktigt att ta hand om fastighetens ansikte utåt. Det är inte bara det estetiska värdet av en snygg och ren fasad som spelar roll, utan man förlänger även livslängden på ytskiktet genom att man tvättar bort mossa, alger, väggföroreningar och annan smuts.

Olika fasader kräver olika metoder

Vi har mycket erfarenhet av fasadtvätt i Stockholm och har därför en stor kunskap kring olika typer av fasader. Har du en stenfasad i Stockholm så tvättas den oftast med hetvattenhögtryck med en reverserande dysa. Har du en putsad fasad så används i de flesta fall kemikalier för rengöring följt av en spolning med hetvatten. När träfasader ska tvättas brukar man använda ultrarent vatten med genomlöpande borstar av polyester eller polypropylen och helt utan kemikalier. I speciella fall kan man blästra med sand eller med is som är alternativa metoder. När man besiktigar fasaden föreslår vi givetvis den bästa metoden för just den yta det gäller.

Snabb och effektiv fasadtvätt i Stockholm

Vi är en professionell firma i Stockholm som kan erbjuda snabb och effektiv fasadtvätt i Stockholm till förmånliga priser då vi använder oss av modern utrustning. En del av våra kunder är mer utsatta än andra och behöver få sina fasader tvättade oftare. Vi ser i möjligaste mån till att samma personal utför din fasadtvätt, för vi vet att våra kunder uppskattar den personliga kontakt man skapar efter en längre tid. Detta är också ett sätt för oss att kvalitetssäkra att vår fasadtvätt i Stockholm håller den kvalitet som behövs för att vi ska kunna kalla oss för den ledande aktören i Storstockholm. Vi erbjuder intresserade kunder en demonstration av vår fasadtvätt i Stockholm gratis, och efter det får ni en gratis offert.

Experter på fasadtvätt

Det är viktigt att man gör en fasadtvätt i Stockholm när vädret tillåter, annars riskerar man att få frostskador. Risken är då stor att det kan uppstå så kallade frostsprängningar i fasaden. När vi utför en fasadtvätt upptäcker vi ofta även andra saker som kan behöva åtgärdas med fasaden. Det kan handla om att det t.ex. lossnat färg, att det finns sprickor i putsen, eller att vattnet inte rinner som det ska. Oavsett vilket hjälper vi dig med att åtgärda detta.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.