Fasadtvätt i Stockholm

En fasadtvätt innebär att man tvättar fasaden mekaniskt eller kemiskt rengör, tvättar och behandlar en fasad i Stockholm. Alla fastigheter i Stockholm, stora som små, behöver en fasadtvätt med jämna mellanrum då det är viktigt att ta hand om fastighetens ansikte utåt. Det är inte bara det estetiska värdet av en snygg och ren fasad utan man förlänger livslängden på ytskiktet genom att man tvättar bort mossa, alger, vägföroreningar och annan smuts.

Fasadtvätt Stockholm

Rätt metoder vid fasadtvätt i Stockholm

Många av våra kunder tvättar sin fasad med högtryckstvätt och dåliga produkter i hopp att de ska spara tid och pengar. Många fasader är väldigt känsliga och när man går för hårt på fasaden eller använder felaktiga kemikalier på fasaden eller använder fel metoder som kan förkorta eller till och med förstöra livslängden på ytskiktet. Därför är det bättre att anlita ett professionellt företag som hjälper er. Vi använder istället speciella borstar av polypropylen eller polyester och med ultrarent vatten eller godkända och effektiva fasadrengöringsmedel. I bästa fall går det att endast använda ultrarent vatten som är den mest skonsamma metoden helt utan kemikalier.

Vi börjar med att komma ut på en besiktning för att se att vi kan tvätta fasaden med den bäst lämpade metoden för din fasad. Är det länge sedan du tvättade din fasad så kan det finnas risk att fasadtvätt i Stockholm inte längre är möjlig t.ex när alger börjat tränga in i färgen eller när du börjar se färgflagor. Skulle det visa sig att vi inte kan nå ett bra resultat kommer vi att informera och hjälpa er att komma vidare.

Olika fasader kräver olika metoder

Har du en stenfasad så tvättas den oftast med hetvattenhögtryck med en reverserande dysa. Har du en putsad fasad så används i de flesta fall kemikalierengöring följt av en spolning med hetvatten. När träfasader ska tvättas brukar man använda just ultrarent vatten med genomlöpande borstar av polyester eller polypropylen och helt utan kemikalier.

I speciella fall kan man blästra med sand eller med is som är alternativa metoder. När man besiktigar fasaden föreslår vi givetvis den bästa metoden för just den ytan som ni har.