Rätt metoder vid fasadtvätt i Stockholm

En fasadtvätt i Stockholm innebär att man tvättar fasaden mekaniskt eller kemiskt rengör, tvättar och behandlar den. Alla fastigheter i Stockholm, stora som små, behöver en fasadtvätt med jämna mellanrum då det är viktigt att ta hand om deras ansikte utåt. Det är inte bara det estetiska värdet av en snygg och ren fasad som spelar roll, utan man förlänger även dess livslängd genom attt vätta bort mossa, alger, väggföroreningar och annan smuts.

Olika fasader kräver olika metoder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med fasadtvätt i Stockholm och därför också mycket kunskap om hur olika typer av fasader tvättas på bästa sätt. Har du en stenfasad i Stockholm är det bäst att tvätta den med hetvattenhögtryck och en reverserande dysa. Har du en putsad fasad används i de flesta fall kemikalier för rengöringen följt av spolning med hetvatten. När träfasader ska tvättas brukar man använda ultrarent vatten med genomlöpande borstar av polyester eller polypropylen och helt utan kemikalier. I speciella fall kan man blästra med sand eller is. Vid besiktning av fasaden föreslår vi givetvis den bästa metoden för just den typ det gäller.

Snabb och effektiv fasadtvätt i Stockholm

Vi är en professionell firma som kan erbjuda snabb och effektiv fasadtvätt i Stockholm till förmånliga priser. Vi använder oss av modern utrustning.

En del av våra kunder är mer utsatta än andra och behöver få sina fasader tvättade oftare. Vi ser i största möjliga mån till att samma personal utför din fasadtvätt. Vi vet nämligen att våra kunder uppskattar den personliga kontakt man skapar efter en längre tid. Det är också ett sätt för oss att kvalitetssäkra att vår fasadtvätt i Stockholm håller den kvalitet som behövs för att vi ska kunna kalla oss för den ledande aktören i Storstockholm. Vi erbjuder intresserade kunder en demonstration av vår fasadtvätt i Stockholm gratis. Efter det får ni också en gratis offert.

Experter på fasadtvätt

Det är viktigt att man gör en fasadtvätt i Stockholm när vädret tillåter. Vid kallt väder finns det nämligen en risk att det kan uppstå så kallade frostsprängningar i fasaden.

När vi utför en fasadtvätt upptäcker vi ofta även andra saker som kan behöva åtgärdas med fasaden. Det kan till exempel handla om att det lossnat färg, att det finns sprickor i putsen, eller att vattnet inte rinner som det ska. Oavsett vilket hjälper vi dig med att åtgärda problemet i fråga.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  • Drag To Verify