Vi undersöker din fasad

För att besluta sig om den lämpligaste metoden för fasadtvätt i Stockholm undersöker vi hur skicket är på fasaden och vad det är som behöver tvättas bort. Vid behov kan vi göra en provtvätt. Vi tvättar alla typer av fasader, däribland träfasader, stenfasader och putsade fasader.

img

Fasadtvätt

Vi kan utföra flera olika typer av fasadtvättar. I vissa fall kan man behöva blästra, och på okänsliga ytor, till exempel betong, kan man använda sig av sandblästring. Rör det sig däremot om känsligare ytor, som tegel, då kan vi använda oss av isblästring. Isblästring går även att använda inomhus.

img

Olika typer av tvättning

Vill du även ha vindskivorna, takfoten, takutsprånget, balkongen eller balkongräcket tvättat? Då är det viktigt att vi får veta det i förväg. Vi ser alltid till att det blir skinande rent på djupet när vi utför våra arbeten.

img

Service

Alla våra anställda är professionella och har många års erfarenhet av att arbeta med fasadtvätt. Vi fokuserar alltid på våra kunder och arbetar hårt för att du ska bli nöjd med vår service. Du får alltid en garanti på våra tjänster när du anlitar oss.

img

Gratis Offert

Vi erbjuder en kostnadsfri offert till alla våra kunder. Ta gärna kontakt med oss, beskriv din fasad och skicka bilder. Om det så krävs kommer vi då till dig för en inspektion av din fasad.